ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Monday, June 18, 2007

Δεν μπορώ όμως μερικές φορές να είμαι τόσο αισιόδοξος και για μας τους άλλοτε Τραντέλλενες του Πόντου που ζούμε πια στον ελλαδικό χώρο, και αυτό γιατί ο αόρατος εχθρός εδώ έχει πολλούς συμμάχους. Βρίσκεται μέσα στην οικογένειά μας, στα σωματεία μας, στα σχολεία μας, στα συνδικάτα, στα κόμματα, μέσα στην καρδιά του κρατικού μηχανισμού και ροκανίζει ό,τι πολυτιμότερο έχουμε.

Κώστας Φωτιάδης