ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Tuesday, July 24, 2007

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΛΥΡΑΡΗΔΕΣ

Ποντιακή Λύρα (Κεμεντζές)

Ο κεμεντζές ή η κεμεντζέ είναι το βασικότερο μουσικό όργανο των Ποντίων. Σύμφωνα με τον Παύλο Χαιρόπουλο η καταγωγή του κεμεντζέ ανάγεται στην Μεσοποταμία,στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα.Στην Περσία υπήρχε ένα όργανο με την ονομασία "καμάντζια", όπως και στον Καύκασο με το όνομα "καμάντσιες".Ίσως από τις ονομασίες αυτές να προέρχεται το "κεμεντζέ" ή "κεμεντσέ". Σε μια επίσκεψή μου στο μουσείο λαϊκών οργάνων στο Νέο Δελχί της Ινδίας , είδα τρεις λύρες που έμοιαζαν με την ποντιακή , σε μεγαλύτερο μέγεθος , με χορδές από έντερα ζώων όπως ήταν αρχικά οι χορδές στον Πόντο.Φαίνεται ότι το όργανο αυτό ήταν διαδομένο στην περιοχή.

Η κατασκευή της στον Πόντο γινόταν συνήθως από ξύλο δαμασκηνιάς (κοκίμελον), το οποίο έκοβαν αρχές φθινοπώρου για να μην έχει πολλή υγρασία.Ο κορμός δεν έπρεπε να έχει ρόζους ή σχισίματα.Το έβαζαν μέσα σε χωνεμένη κοπριά για να ξεραθεί τελείως ώστε να μην σκάσει και το άφηναν πολλή καιρό , έως και δύο χρόνια.
Ώστε να ξεραθεί καλά.Χρησιμοποιούσαν το ξύλο δαμασκηνιάς γιατί είναι σκληρό και δεν επηρεάζεται εύκολα από την υγρασία.Χρησιμοποιούσαν και άλλα ξύλα,όπως ο κισσός.Στον ελλαδικό χώρο,όπου το κλήμα είναι πιο ξηρό, χρησιμοποιούν και άλλον ειδών ξύλα, τα οποία συνήθως λουστράρουν.

Αυτό το ξύλο το επεξεργάζονταν συνήθως οι ίδιοι οι λυράρηδες, στρογγυλεύοντας εσωτερικά τις γωνίες του σκάφους για να ανακλάται ο ήχος προς τα έξω.Γι’ αυτό λένε ότι οι μονοκόμματες λύρες παίζουν καλύτερα.Βεβαίως έχει αλλάξει η τεχνική κατασκευής – τώρα η λύρα για ευκολία γίνεται κομματιαστή, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα είδη ξύλου.Η μορφή της λύρας είναι φιαλόσχημη και αποτελείται από τα εξής μέρη:

Το κιφάλ’(κεφαλή)

Τα ωτία (αυτιά,χορδοδέτες,τρία στον αριθμό,όσα και οι χορδές)

Η γούλα (λαιμός)

Η γλώσσα ή σπαρέλ’ ή σπαλέρ’

Τα τρυπία (τρύπες ,4 στο καπάκι,2 στο επάνω μέρος και 2 κάτω, δεξιά και αριστερά από τις χορδές).

Τα μάγ’λα (μάγουλα,έχουν δύο τρύπες , μία στα επάνω και μία στο κάτω μέρος)

Το καπάκ’(καπάκι)

Η ράχια (ράχη)

Ο γάιδιαρον (επάνω του ακουμπούν οι χορδές)

Τα κόρδας (χορδές).Αρχικά ήταν αποξηραμένα έντερα ζώου, έπειτα έγιναν μεταξωτές και από το 1920 μεταλλικές.

Τα ρωθώνια ή σκωλέκια (ρουθούνια ή σκουλήκια)

Το παλληκάρ’ (παλικάρι) το οποίο χρησιμεύει για να στερεώνονται οι χορδές.

Το στουλάρ’, είναι το ξύλο που βρίσκεται μέσα στο σκάφος της λύρας. Από τη μία πλευρά ακουμπάει στην πλάτη και από την άλλη στο καπάκι, από τα δεξιά πλευρά, όπως βλέπουμε τη λύρα, κάτω ακριβώς από τον «γάιδαρο» και δίπλα από το δεξί «ρουθούνι», συνήθως στο μέσον, ώστε να ξεχωρίζει τις ψιλές φωνές από τις χαμηλές(ζιλ-καπάν).

Το μέγεθος της λύρας (κεμεντζέ) ήταν συνήθως 45-60 εκατοστά . Από το λαιμό (γούλα) μέχρι το σημείο όπου τοποθετείτο ο γάιδαρος ήταν τα δύο τρίτα του μεγέθους της λύρας χωρίς το κεφάλι, το δε πλάτος της ήταν 7-11 εκατ., όσο ήταν και το μέγεθος του λαιμού.Στην περιοχή της Ματσούκας

(Τραπεζούντα) συναντάμε τις πιο μακρόστενες και υψίφωνες (ζιλ) λύρες του Πόντου. Οι χορδές της είναι συνήθως μια Σι κιθάρας (0,14)και δυο Λα βιολιού.Παίζονται με το τοξάρ’(δοξάρι),που παλαιότερα είχε τρίχες ουράς αρσενικού αλόγου, ώστε να μην είναι καμένες από τα ούρα. Κουρδίζεται πάντα κατά τέταρτες καθαρές. Η κεμεντζέ παίζεται συνήθως μόνη της και σε κλειστούς χώρους. Στους ανοιχτούς μπορούσαν να παίζουν δύο και περισσότερες κεμεντζέδες μαζί, χρησιμοποιώντας καμιά φορά σαν όργανο συνοδείας το νταούλι.

Τρόποι παιξίματος της ποντιακής λύρας

Η ποντιακή λύρα είναι από τα λίγα αυτοσυνοδευόμενα μουσικά όργανα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ακούσματα είναι: τα διαστήματα της 4ης και 5ης καθαρά, συνοδευόμενα από τρίλιες. Τα διαστήματα είναι αρμονικά και σε ορισμένες περιπτώσεις μελωδικά. Στα αρμονικά διαστήματα ο ισοκράτης είναι εναλλασσόμενος, ενώ στα μελωδικά είναι συνεχόμενος. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε, εκτός από τα προαναφερθέντα διαστήματα 4ης και 5ης καθαρά, και τα διαστήματα 6ης μικρής και μεγάλης 7ης ελαττωμένης και 8ης καθαρά. Τα διαστήματα, λόγω της ιδιομορφίας της ποντιακής μουσικής, έχουν πολλές φορές ηχομοριακή αλλοίωση.

1.Η ποντιακή λύρα είναι η μοναδική που παίζεται με την ψίχα των δακτύλων, και όχι με το νύχι όπως η κρητική, η πολιτική, η θρακιώτικη, η νησιώτικη κ.α.

1.Ο κύριος τρόπος παιξίματος είναι διπλόχορδος (δάκτυλα και δοξάρι)που θεωρείται και ο γνησιότερος. Σε αυτήν την περίπτωση η μία χορδή δίνει τη μελωδία και η άλλη τη συνοδεία, δημιουργώντας έτσι τα μουσικά διαστήματα που αναφέραμε παραπάνω.

1.Ο μονόχορδος τρόπος, ο οποίος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: α) το μονόχορδο παίξιμο με το δοξάρι, ενώ τα δάχτυλα πατάνε δύο χορδές ταυτόχρονα, απομονώνοντας τη δεύτερη που δημιουργεί τον ισοκράτη. Β) η κλασική μονοχορδία, όπου δάχτυλα και δοξάρι παίζουν μία χορδή. Η διαφορά των δύο παραπάνω είναι στο ηχόχρωμα.

Τρόποι χορδίσματος

1.Το χόρδισμα της ποντιακής λύρας είναι σε διαστήματα 4ης καθαρά(κλασικός τρόπος)π.χ.πρώτη χορδή Λα(Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι(Μεσαία), Τρίτη χορδή Σι(Καπάν).

1.Μίμηση του αγγείου ή τουλούμ(γκάιντας):Πρώτη χορδή Λα(Ζιλ), δεύτερη χορδή Λα(Μεσαία) ταυτόχρονα με την πρώτη, Τρίτη χορδή Μι(Καπάν).

1.Πρώτη χορδή Λα(Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι(Μεσαία), Τρίτη χορδή Μι(Καπάν) ταυτόχρονα με τη δεύτερη.

1.Πρώτη χορδή Λα(Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι(Μεσαία), Τρίτη χορδή Λα(Καπάν) ογδόη χαμηλότερα.

Στα χορδίσματα με την μίμηση του αγγείου παίζουμε ταυτοφωνίες συνεχόμενες και σε άλλες περιπτώσεις η πρώτη χορδή έχει την μελωδία και η δεύτερη τον μόνιμο ισοκράτη σαν συνοδεία.(Μιχάλης Καλιοντζίδης)


ΜΕΓΑΛΟΙ ΛΥΡΑΡΗΔΕΣ

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1910

ΣΤΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΦΑΝΤΑΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

ΣΑΒΒΕΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΙΜΕΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΣΟΝ

ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΙΣΟΦΙ ΚΑΡΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΟΥΖΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΤΣΟΡΤΑΝΙΚΑΣ ΣΑΝΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΡΙΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΜΟΥΖΕΝΑ

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΕΛΑΛΙΔΗΣ ΟΡΝΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΑΪΡΑΧΤΑΡΤΣ ΚΡΩΜΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΤΣ ΜΟΥΖΕΝΑ

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΤΑΠΑΖΑΡ

ΔΗΜΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΒΕΛΒΕΛΕΣ ΚΡΩΜΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΜΟΙΡΟΓΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΙΟΥΛΕΠΕΡΤ ΑΡΤΑΧΑΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΡΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΡΙΓΚΟΝ ΛΥΚΑΣΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΖΑΡΟΤ ΚΑΡΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΟΛΟΜΥΤΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΣΟΝ ΚΙΟΛΑ ΚΑΡΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΞΥΜΥΤΣ ΚΡΩΜΝΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΤΣΑΛΠΟΥΡΤΣ ΓΙΑΛΑΓΟΥΤΣΑΜ ΚΑΡΣ

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΑΠΑΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΣ ΚΡΩΜΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΤΣΑΛΙΚΤΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΙΟΥΛΕΠΕΡΤ ΑΡΤΑΧΑΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΑΓΟΥΡΖΕΝΟΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΖΑΤ ΚΑΡΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΡΩΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΣΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΣΑΜΑΛΟΓΛΗΣ ΜΕΣΑΡΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΛΑΛΙΔΗΣ ΟΡΝΤΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ ΙΜΕΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΣΑΝΤΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΙΜΕΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΙΟΛΑ ΚΑΡΣ

ΓΕΡΙΚΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΑΛΗΣ ΚΡΩΜΝΗ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΡΩΜΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΗΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΖΟΓΛΗΣ ΚΑΠΙΚΙΟΪ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΤΟΝ ΤΣΑΠΙΚ ΚΑΡΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΤΑΡΟΝ ΑΝΩ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΥΛΟΝ ΒΑΡΕΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΙΟΛΑ ΚΑΡΣ

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ 1910 - 1930

ΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΔΗΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΪΤΣΑ ΚΑΡΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΪΒΑΗΣ ΑΡΓΑΛΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΚΟΛΧΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΡΩΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΥΛΛΟΣ ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΚΟΥΝΑΚΑΛ Α.ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΕΡΟΙΑ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΡΩΣΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΗΤΑΣ ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΡΩΣΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΙΟΛΑ ΚΑΡΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΙΜΕΡΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΣΑΜΨΩΝ ΚΑΡΑΪΛΑΝΙΔΗΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΟΥΜΟΥΛΤΣ ΑΝΩ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΒΕΡΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΚΟΛΧΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΗΣΟΦΙ ΚΑΡΣ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΙΣΑΑΚ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΤΡΙ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΜΥΛΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΚΡΟΥΚΛΙΔΗΣ ΚΟΥΜΠΑΝ ΡΩΣΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΫΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΔΕΝΤΡΙ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΚΙΛΚΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΣΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΤΕΡΠΥΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΚΟΙΛΑΔ A ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΗΛΙΑΣ ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΣΙΔΗΣ Κ.ΒΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΡΝΙΚΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΓΟΥΡΣΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙ ΔΡΑΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΧΕΡΣΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1930

ΓΙΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΡΥΑ ΒΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΟΥΜΟΥΛΙΚΑΣ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΖΩΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΔΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΚΑΛΩΤΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΝΑΚΑΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΚΟΛΧΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΑΜΙΚΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΔΕΝΤΡΙ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ