ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Wednesday, June 4, 2008

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


«Τρεις Γενοκτονίες, μια Στρατηγική»,

που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή (Σάββατο 24-5-008)

1. Η Γενοκτονία των τριών χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας (Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων) κατά την ίδια περίοδο (αρχές του 20ου αιώνα) από τον τουρκικό παράγοντα, ήταν αποτέλεσμα της στρατηγικής της δημιουργίας ενός εθνικά καθαρού κράτους. Το κοινό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το έγκλημα αυτό εναντίον της ανθρωπότητας, επιβάλλει την εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής των λαών που υπέστησαν το έγκλημα, με στόχο τη διεθνή αναγνώρισή του αλλά και την αποδοχή του από το θύτη, ως μια ελάχιστη εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν ανάλογα εγκλήματα στο μέλλον. Αυτό μπορεί να φέρει τη λύτρωση στο θύτη, την κάθαρση από το άγος που μολύνει τις γενιές που ακολούθησαν. Μετά την αναγνώριση των τριών Γενοκτονιών από τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των Γενοκτονιών, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

2. Στο στόχο αυτό η τακτική μας δράση πρέπει να περιλαμβάνει: αξιοπιστία, επαγγελματισμό, καλή οργάνωση, αξιοποίηση της τεχνολογίας και εύρεση πόρων. Ειδικότερα πρέπει να ενταχθούν πρωτοβουλίες όπως: Η ανάδειξη της διάστασης των γυναικών και παιδιών ως των κύριων θυμάτων της Γενοκτονίας. Η σύσταση Διεθνούς Δικαστηρίου γι’ αυτές τις Γενοκτονίες. Κατάθεση προσφυγών εκ μέρους των θυμάτων για καταβολή αποζημιώσεων. Η προβολή κινηματογραφικής ταινίας παγκόσμιας εμβέλειας. Η κινητοποίηση των οργανώσεων των Ποντίων, Αρμενίων και Ασσυρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για κοινή δράση και ανέγερση κοινών μνημείων για τις Γενοκτονίες σε κεντρικά σημαία των πόλεων στην Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο. Ανέγερση κοινού εθνικού μνημείου αναφοράς στην Αθήνα. Μετεξέλιξη των εκδηλώσεων μνήμης από απλές εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα σε πρωτοβουλίες ευρείας ενημέρωσης της κοινής γνώμης με καλά οργανωμένες συνεντεύξεις τύπου και διανομή πληροφοριακού υλικού, ιδιαίτερα στις χώρες όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης. Αξιοποίηση του διαδικτύου, κλπ.

3. Σημαντικός παράγοντας που μπορεί να στηρίξει τον αγώνα είναι η τεχνογνωσία των Αρμενίων, που οδήγησε σε δεκάδες μέχρι σήμερα αναγνωρίσεις της Γενοκτονίας τους. Τα συγκεκριμένα βήματα που αναφέρθηκαν στην ημερίδα μπορούν να αξιοποιηθούν στον κοινό πλέον αγώνα για να τον καταστήσουν περισσότερο αποτελεσματικό.

4. Επόμενο βήμα πρέπει να αποτελέσει η πραγματοποίηση Διεθνών Συνεδρίων ανά διετία, σε διαφορετική κάθε φορά πόλη στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, όπου θα επανεξετάζεται η τακτική μας και θα πραγματοποιούνται διορθωτικές κινήσεις, στην κατεύθυνση του στρατηγικού μας στόχου. Ειδικά το πρώτο Συνέδριο πρέπει να γίνει σε 1,5 περίπου χρόνο σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, με στόχο –εκτός των άλλων- να γίνει ευρεία συζήτηση στην ελληνική κοινωνία, από τον ίδιο οργανωτικό πυρήνα και εμπλουτισμό του με πρόσωπα που συμμετείχαν στην ημερίδα αλλά και άλλες προσωπικότητες, όχι κατ’ ανάγκην ποντιακής καταγωγής. Στην πορεία προς το Συνέδριο προτείνεται η συγκρότηση Ελληνικής Ένωσης Επιστημόνων για τη μελέτη των Γενοκτονιών, που θα στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες και θα συνεργάζεται με τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των Γενοκτονιών.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

ΔΡ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών

ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ"
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΚΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΣΚΟΠΟΥΣ... ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΚΟ... Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ... ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕΙ...