ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Sunday, April 19, 2009ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΠΑΤΡΙΔΟΣ