ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Sunday, April 20, 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗ ΑΔΕΡΦΙΑ...


Άμον φωτίαν το κακόν
Απάν ‘ς σην γήν επλώθεν
Γεράδες, πόνια και καημούς
Ο κόσμον εγομώθεν

Ειρήνην είπεν ο Χριστόν
Και ούλ’ οι αγγέλ’ εντάμαν
Εγάπην θέλ’ αούτο η γήν
Κανείτε ατόσον κλάμαν

Άλλος πατρίδαν έχασεν
Και άλλος εσκοτώθεν
Παντού τ’ αδίκον βασιλεύ’
Κι’ ειρήνην αιματώθεν

Ειρήνην είπεν ο Χριστόν
Και ούλ’ οι αγγέλ’ εντάμαν
Εγάπην θέλ’ αούτο η γήν
Κανείτε ατόσον κλάμαν

Αρρώστιας και πόλεμοι
Πείναν και δυστυχίαν
Κ’ οι εφτωχοί κ’ αλ’ εφτωχοί
Εντά ‘ς σην κοινωνίαν

Ειρήνην είπεν ο Χριστόν
Και ούλ’ οι αγγέλ’ εντάμαν
Εγάπην θέλ’ αούτο η γήν
Κανείτε ατόσον κλάμαν

Θεέ μ’ ξαν στείλον το παιδί σ’
Ν’ ας γουρταρεύ το κόσμον
Να σαίρουν οι αρθώπ’ γελούν
Χάται τ’ εμά ο πόνον

Ειρήνην είπεν ο Χριστόν
Και ούλ’ οι αγγέλ’ εντάμαν
Εγάπην θέλ’ αούτο η γήν
Κανείτε ατόσον κλάμαν