ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Saturday, September 13, 2008

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ" ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΦΙΛΩΝΑ ΚΤΕΝΙΔΗ