ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Wednesday, March 4, 2009

Απόφαση κατά της Τουρκίας...

Την πλήρη δικαίωσή του κατά της Τουρκίας πέτυχε το Ίδρυμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τένεδο, κατά την προσφυγή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στο Στρασβούργο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εδόθη στη δημοσιότητα σήμερα, με ομόφωνη απόφασή του το ΕΔΑΔ αναγνώρισε την παραβίαση, από μέρους της Τουρκίας ,του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου Νο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορά την προστασία της ιδιοκτησίας.
Η απόφαση του ΕΔΑΔ σχετίζεται με την άρνηση της τουρκικής δικαιοσύνης να καταχωρήσει στο κτηματολόγιο τα ακίνητα που ανήκουν στο Ίδρυμα.
Το ΕΔΑΔ αναγνώρισε, επίσης, το ποσό των 100.000 ευρώ που θα πρέπει να αποδώσει η Τουρκία στο Ίδρυμα για υλικές ζημιές και 5.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.
Η υπόθεση αφορά τρία τρία οικόπεδα (3.792,54 τμ, 2.251,72 τμ, 2.219,69 τμ) και παρεκκλήσι 37,82 τμ., τα οποία το Ίδρυμα απέκτησε από δωρεές.