ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Monday, November 22, 2010

ΑΓΓΕΛΕ Μ' ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΗΓΕ ΚΑΤΗΒΑ ΕΠΑΡ ΤΟ ΨΟΠΟ Μ' ΚΑΛΙΟΤΖΙΔΗΣ-ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ