ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Monday, October 3, 2011

Πόντος σήμεραΑγία Σοφία Τραπεζούντας

Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας

Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας

Άγιος Γεώργιος ο Περιστερεώτας

Χορτοκόπι Ματσούκας

Σπίτι στο Χορτοκόπι

Το Χορτοκόπι (καρτ ποστάλ)

Ζύγανα

Ή Βίλλα Καπαγιανίδη στο Σοούκ Σου


Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας

Φροντιστήριο της Τραπεζούντας

Εσωτερικό της οικία του τραπεζίτη Θεοφύλακτου


Γιαννάντων

Το εσωτεριό μιας χαμελέτες (νερόμυλος) στην Γαλλίενα

Παρεκκλήσι στην Λιβερά

Ποντίλα

Παρεκκλήσι στο δρόμο για την Ποντίλα

Παρχάρια
Παρεκκλήσι στο στο Άνω Χορτοκόπι