ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Monday, October 3, 2011

Γουρπάνις παρχαρί μ' τσιτσέκ
και Παναίας δάκρεν,
η μύρας κι χορτάεται,
η ευωδίας κι χάται....

(Να σε χαρώ λουλούδι της εξοχής και δάκρυ της Παναγίας, η μυρωδιά σου δεν χορταίνεται, η ευωδιά σου δεν χάνεται).