ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Sunday, May 27, 2007

ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΟΙΝα’ σαν την μάναν
που γεννά (δις)
τα τράντα χρόνια μίαν (δις)

κι εφτάει υιόν
Τραντέλλεναν (δις)
και νύφεν γαλοφόραν (δις)