ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Saturday, August 11, 2007

Θάλασσα-Μαύρη ΘάλασσαΘάλασσα-Μαύρη Θάλασσα
έναν παπόρ για στείλον
επαίρνεν και φέρνε μεν σουμάς
κ'εν ελεπάσε ολίγον

Ας έτον και ας έλεπα
τον τόπο ντ'εγεννέθα,
μερ έμνε, μερ ετράνινα
κ'ατώρα, μερ ευρέθα

Ας έτον και να έλεπα
αξάν την Τραπεζούνταν,
τ'άχαρα το ματόπα μου
χαράς δέκρε γομούνταν

Ατόσα χρόνε εδέβανε
τ'ομμάτεμ άλλο κ'είδαν
τον Πόντον, τον ανάσπαλτον
τον Πόντον, την Πατρίδαμ