ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Saturday, August 11, 2007

Όταν η μνήμη έχει δικαίωμα

When Memory Has a Right
© Dr Erma Vassiliou

Just how long injustice continues
A holy Pontian knows
As to how the hollow earth underfoot still stands
Ask a kindly Armenian
Ask them all
Even the Assyrian
whose uprooting is still love
silently and philosophically
awaiting reconciliation....

just how long injustice
prevails
a Pontian knows
yet everywhere there is silence
we did not even see it in our dream
or take pleasure in a single word
only memory stands
only memory is granted an audience
today
not a centimetre was lost from our land
nor has the Pontian ceased his search for justice
I swear this to you by the light of
My own eyes
We still wait for everything
We Must!
Everything!

Πόσο κρατά η αδικία
ένας ιερός Πόντιος το ξέρει
πόσο κρατά η κούφια γη κάτω από τα πόδια
ρωτήστε έναν παιδεμένο καλοκάγαθο Αρμένη,
ρωτήστε τους όλους
και τον Ασσύριο που ερωτικός ξεριζώνεται
σιωπηλά και φιλοσοφημένα
και καρτερεί συγγνώμη...

Πόσο κρατά η αδικία
ένας Πόντιος το ξέρει
κι όμως σιωπή από τα πέρατα…
ούτε στον ύπνο μας δεν είδαμε
μια λέξη ν’ απολαύσουμε
και μόνο η μνήμη στέκεται
μόνο η μνήμη έχει ακρόαση και σήμερα
και δεν χάθηκε ούτε πόντος από τη γη μας
ούτε Πόντιος από το δίκαιο
σας τ’ ορκίζομαι στο φως μου
όταν η μνήμη έχει δικαίωμα
όλα τα καρτερούμε ακόμα...
Πρέπει!
Όλα!


Από την ποιητική μου συλλογή «Γενοκτονία»
της Έρμας Βασιλείου