ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Saturday, November 3, 2007
Έχει ενταχθεί το ποντιακό ζήτημα στην εκπαιδευτική ύλη; Το διδάσκονται οι μαθητές;
«Το σχολικό έτος 2005 – 2006 μπήκε για πρώτη φορά στα σχολικά βιβλία της Γ’ Λυκείου η ιστορία της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ωστόσο, είναι εκτός ύλης των εξετάσεων. Ενώ διδάσκεται, δεν εξετάζεται. Είναι, όμως, μια αρχή. Θα πρέπει να σας πω, επίσης, ότι διδάσκεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η ιστορία των Ελλήνων του Πόντου με τους τόμους του καθηγητή Φωτιάδη».