ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Thursday, November 1, 2007

Μόνον 'ς σον τόπο μ' άφ'σ' με!Θεέ μ', δείξον την δύναμη σ'
Χριστέ μ', ποίσον το θά'μα σ'
ποί'σον με αν θέλτς μικρόν λιθάρ'
αν θέλτς ποί'σον με χώμαν
μόνον 'ς σον τόπο μ' άφ'σ' με!
(Φ.Κτενίδη, Η Καμπάνα του Πόντου)