ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Friday, January 2, 2009

Ένα ταξίδι στον Πόντο με το τραγούδι του Cemil Bayram. Τερέστεν ντ' έμορφος εν τ' εμέτερον η Πατρίδα.


ΡΩΜΕΙΚΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΑΣΗΝ OCENA-CEMIL BAYRAM
Ο ΠΟΝΤΟΣ ΖΕΙ... ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΖΕΙ